Blog de programa
RSS
Fotografia del programa
Serveis Informatius:

Serveis informatius de Ràdio Montblanc.

Tota la informació local i comarcal a la seva disposició.

Emissió:
Reemissió:
Cada dia a les 13:00
Cada dia a les 15:30 i 18:30 i el cap de setmana a les 18:30

[ envian's un correu electrònic ]

Entrades publicades:
Dijous 20-12-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 de desembre de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 de desembre de 2012

[ llegir més ]

Divendres 28-9-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 26 de setembre de 2012

Ordre del Dia del Ple ordinari de dimecres 26 de setembre
La sessió plenària començarà a les 8 del vespre

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

ACCIÓ MUNICIPAL

QUART PUNT: Proposta de nomenament del Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut del terme municipal de Montblanc.

CINQUÈ PUNT: Resolució de les al·legacions i aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i similars.

SISÈ PUNT: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Club Tennis Montblanc.

SETÈ PUNT: Determinar els dies de festes laborals per a l'any 2013.

[ llegir més ]

Divendres 28-9-2012
Excursió UBCM a Morella 23 setembre

La Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc, juntament amb l’Oficina de Turisme i l’Ajuntament de Montblanc, van organitzar una sortida amb autocar a Morella per provar de copsar em primera persona el funcionament comercial d’una vila amb força similituds amb Montblanc. L’excursió respon a la recerca d’un model propi de creixement i consolidació del comerç montblanquí.

En total van ser 24 els components de l’expedició, molts botiguers interessats no van poder afegir-se al desplaçament en tenir oberts els seus establiments en diumenge o per causa d’altres compromisos professionals o familiars.

[ llegir més ]

Dimecres 1-8-2012
Ple extraordinari de l'Ajuntament de Montblanc del dia 26 de juliol de 2012

Ordre del Dia del Ple extraordinari del dijous 26 de juliol

La sessió plenària començarà a les 8 del vespre
PRIMER PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.
SEGON PUNT: Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal de l'escola de música.

[ llegir més ]

Divendres 6-7-2012
L’alcalde de Montblanc parla a la Ràdio

El dimecres, 4 de juliol, a les 12,40h, el Sr. Josep Andreu fou entrevistat durant vint minuts per Jordi Martorell. La breu entrevista responia a la necessitat d’oferir al batlle la possibilitat d’explicar als vilatans de Montblanc la situació actual de l’adquisició de l’edifici de la Cooperativa de Viticultors.

[ llegir més ]

Dijous 5-7-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 4 de juliol de 2012

Ordre del Dia del Ple ordinari del dia 4 de juliol de 2012

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

QUART PUNT: Donar compte de reparaments de la intervenció.

ACCIÓ MUNICIPAL

CINQUÈ PUNT: Aprovació inicial d'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Montblanc.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

SISÈ PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.

SETÈ PUNT: Aprovació inicial de la modificació de determinades ordenances fiscals referents a ensenyament.

VUITÈ PUNT: Precs i preguntes.

[ llegir més ]

Dissabte 16-6-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 13 de juny de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 13 de juny de 2012

Ordre del Dia del Ple extraordinari
La sessió plenària començarà a les 8 del vespre

PRIMER PUNT: Revocació puntual de delegació de competències a la Junta de Govern en matèria de concertació d'operacions de crèdit i adquisició de béns immobles.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

SEGON PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.

TERCER PUNT: Aprovar la concertació d'una operació de crèdit amb l'Institut Català de Finances.

QUART PUNT: Aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal 14 reguladora de taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.

ACCIÓ MUNICIPAL

[ llegir més ]

Dimarts 24-4-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 d'abril de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 d'abril de 2012

[ llegir més ]

Divendres 30-3-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 28 de març de 2012

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
3. Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.
4. Aprovar inicialment l'ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de l'Ajuntament de Montblanc.
5. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Montblanc i el Casal Montblanquí.
6. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de Reforma interior del Centre Històric de Montblanc, carrer Mur, 60
7. Aprovar si s'escau el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Montblanc, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Tarragona 2017.

[ llegir més ]

Divendres 2-3-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 28 de febrer de 2012

Ordre del Dia del Ple d'avui dimarts, 28 de febrer
La sessió plenària començarà a les 20:30 hores

PRIMER PUNT: Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

ACCIÓ MUNICIPAL

QUART PUNT: Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Montblanc del senyor Antoni Gutiérrez Torregrossa.

CINQUÈ PUNT: Crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Montblanc i aprovar inicialment el seu reglament.

SISÈ PUNT: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General de Montblanc a l'àmbit de la parcel·la situada al carrer Regué, 6, de La Guàrdia dels Prats.

[ llegir més ]