Blog de novetats dels programes
RSS
Dijous 20-12-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 de desembre de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 de desembre de 2012

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Dijous 13-12-2012
Un Montblanqui en l'oceà indic.

Divendres passat en el programa que venim realitzant amb l’Eugènia Mateu vàrem poder compartir una entrevista amb un amic montblanqui de tota la vida.

Parlo de l’Andreu Sánchez que en l’actualitat treballa com a cap d’equip del grup de protecció marítima espanyola del oceà Índic en un vaixell basc, en l’entrevista ens va explicar com va iniciar aquest viatge que des de aleshores canviaria completament la seva vida des
de les experiències que el mateix ens explicava sobre la veritable fam en països com Madagascar etc.

[ llegir més ]  [ Blog de Espais ]

Dissabte 24-11-2012
Entrevista a l’escriptor Jesús Ximenez als estudis de Ràdio Montblanc.

L’escriptor Jesús Ximenez Gabarri acompanyat del president de L’Associació gitana de Reus, dijous passat varen apropar-se als estudis de ràdio Montblanc per parlar del seu llibre acabat d’editar, "SÍ yo soy gitano" per tal que ens parlés de quina es la realitat d’aquesta comunitat en el segle XXI.

És un llibre que ens parla de sentiments i que, com el propi escriptor defineix molt bé, sigui l’ètnia, creença religiosa, etc; la convivència sempre està subjecta a la tolerància i respecte, primer, cap a un mateix i després, a tot l’entorn, ens comentava el mateix escriptor entre d’altres.

En el programa tampoc van faltar la música en directe, amb l’acompanyament del grup Aiguarumba.

[ llegir més ]  [ Blog de Espais ]

Divendres 28-9-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 26 de setembre de 2012

Ordre del Dia del Ple ordinari de dimecres 26 de setembre
La sessió plenària començarà a les 8 del vespre

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

ACCIÓ MUNICIPAL

QUART PUNT: Proposta de nomenament del Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut del terme municipal de Montblanc.

CINQUÈ PUNT: Resolució de les al·legacions i aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i similars.

SISÈ PUNT: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Club Tennis Montblanc.

SETÈ PUNT: Determinar els dies de festes laborals per a l'any 2013.

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Divendres 28-9-2012
Excursió UBCM a Morella 23 setembre

La Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc, juntament amb l’Oficina de Turisme i l’Ajuntament de Montblanc, van organitzar una sortida amb autocar a Morella per provar de copsar em primera persona el funcionament comercial d’una vila amb força similituds amb Montblanc. L’excursió respon a la recerca d’un model propi de creixement i consolidació del comerç montblanquí.

En total van ser 24 els components de l’expedició, molts botiguers interessats no van poder afegir-se al desplaçament en tenir oberts els seus establiments en diumenge o per causa d’altres compromisos professionals o familiars.

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Dimecres 1-8-2012
Ple extraordinari de l'Ajuntament de Montblanc del dia 26 de juliol de 2012

Ordre del Dia del Ple extraordinari del dijous 26 de juliol

La sessió plenària començarà a les 8 del vespre
PRIMER PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.
SEGON PUNT: Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal de l'escola de música.

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Divendres 6-7-2012
L’alcalde de Montblanc parla a la Ràdio

El dimecres, 4 de juliol, a les 12,40h, el Sr. Josep Andreu fou entrevistat durant vint minuts per Jordi Martorell. La breu entrevista responia a la necessitat d’oferir al batlle la possibilitat d’explicar als vilatans de Montblanc la situació actual de l’adquisició de l’edifici de la Cooperativa de Viticultors.

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Dijous 5-7-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 4 de juliol de 2012

Ordre del Dia del Ple ordinari del dia 4 de juliol de 2012

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

QUART PUNT: Donar compte de reparaments de la intervenció.

ACCIÓ MUNICIPAL

CINQUÈ PUNT: Aprovació inicial d'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Montblanc.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

SISÈ PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.

SETÈ PUNT: Aprovació inicial de la modificació de determinades ordenances fiscals referents a ensenyament.

VUITÈ PUNT: Precs i preguntes.

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Dissabte 16-6-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 13 de juny de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 13 de juny de 2012

Ordre del Dia del Ple extraordinari
La sessió plenària començarà a les 8 del vespre

PRIMER PUNT: Revocació puntual de delegació de competències a la Junta de Govern en matèria de concertació d'operacions de crèdit i adquisició de béns immobles.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

SEGON PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.

TERCER PUNT: Aprovar la concertació d'una operació de crèdit amb l'Institut Català de Finances.

QUART PUNT: Aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal 14 reguladora de taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.

ACCIÓ MUNICIPAL

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]

Dimarts 24-4-2012
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 d'abril de 2012

Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 19 d'abril de 2012

[ llegir més ]  [ Blog de Serveis Informatius ]