Els nostres estudis:

Ràdio Montblanc disposa actualment d'uns estudis moderns, amplis, i totalment equipats amb la tecnologia punta en sistemes informàtics de tractament de text, ones de so i gestió d'àudio.

Amb una superfície total de 110 metres quadrats aproximadament, la nostra emissora es divideix en diferents estances que tot seguit us detallem:

 

El control i l'estudi 1:
Són els estudis centrals de l'emissora. Des d'aquí s'emeten tots els programes:

Imatge del Control 1

El control 1 és el més gran de superfície. Està correctament il·luminat i ventilat gràcies a la finestra que dona a l'exterior.

Està preparat per a cobrir les necessitats de tot tipus de format de programa, des d'un musical "self-control" (Quan el presentador i el tècnic de so són la mateixa persona), o bé per a magazines, informatius, i d'altres formats de programes que requereixen més equip humà. (Normalment, aquests programes tenen la figura del productor, que acostuma a seure's al costat del tècnic de so, i és la persona que gestiona les trucades en antena i altres afers).

La taula de so té un espai adaptat per la col·locació de fulls amb guions o notícies, cosa que facilita la feina en els programes fets amb "self-control".

El control 1 està equipat amb 2 ordinadors: l'un és un PC corrent que serveix per a emetre formats de so convencionals (Wav, mp3, etc.) l'altre és un super-ordinador amb una capacitat de 700 Gb, que permet l'emmagatzematge, la gestió i l'emissió de tots els arxius de so, gràcies al programa de gestió d'àudio "Viva 7".

En aquest super-ordinador hi ha guardades totes les publicitats, indicatius, programes gravats, i una base musical de milers de cançons, que permeten el·laborar programacions totalment informatitzades sense la necessitat que hi hagi ningú a l'emissora!. Per exemple, aquest ordinador ens permet que cada dia a les 7 de la tarda, s'emeti automàticament l'informatiu diari, que s'ha gravat prèviament a la 1 del migdia.

A més de la informàtica, el control 1 també disposa d'un reproductor de CD i un de DVD. A més encara hi ha opció de reproduir cassets i vinils, gràcies al plat i la platina de casset instal·lada. També hi ha opció de gravar o emetre programes en cinta de vídeo, que és el sistema que es fa servir per gravar programacions llargues, fins a 4 hores de durada!.

Imatge de l'estudi 1

L'estudi 1 és el locutori principal, associat al control 1. Serveix per als informatius i magazines varis. És potser la sala més gran de tots els estudis. També disposa de llum natural i ventilació, gràcies a la finestra.

A l'estudi 1 es poden el·laborar grans tertúlies o magazines. Es tan gran, que permet que unes 8 persones puguin per programa alhora, assegudes al voltant de la taula central, en la que s'hi ha instal·lat 4 micròfons. El conductor o moderador dels programes, s'acostuma a seure al cap de la taula, de manera que pot veure al tècnic de so al davant, a través de la peixera que dona al control 1.

Hi ha també la possibilitat que qualsevol visitant pugui veure com s'el·labora un programa en directe, i fins i tot, participar en el programa, ja que a l'estudi 1 hi ha espai suficient per a 6 o 8 espectadors.

 

El control i l'estudi 2:
Pensats per la gravació de tot tipus de formats de ràdio.

Imatge del Control 2

El control 2 és una potent eina pensada per a la gravació de programes, publicitats, indicatius, reportatges, dramàtics, etc... És l'única estança interior dels estudis, ja que no disposa de finestra a l'exterior.

Està disposat de tal forma, que el tècnic de so del control 1 i el del control 2, es puguin veure la cara, creuant el sentit de visió dels 2 controls. Això permet una comunicació visual entre ambdós, i una millor coordinació en antena.

Pel que fa a l'aspecte tècnic, el control 2 també disposa de 2 ordinadors, però tots 2 són molt potents. L'un és un PC equipat amb les eines més potents d'edició d'ones de so, que permet tallar, esborrar, engaxar, posar efectes a les veus, equalitzar, afegir música i sorolls, etc... És en aquest ordinador on es graven totes les publicitats i reportatges especials.

L'altre ordinador és idèntic l'ordinador d'emissió del Control 1. Amb 700 Gb de capacitat, i que està connectat per xarxa amb aquest. Això permet que tots els documents sonors que es graven al control 2, passin automàticament al control 1 també, i ja poden ser emesos. Aquest super-ordinador té les mateixes eines que permeten programar música, gravar programes, introduir més música a la base musical informatitzada, i editar tota mena de programacions automàtiques amb la fiabilitat que a l'hora corresponent s'emetrà el programa que toca, sense que ningú estigui a l'emissora!.

Aquest control també està equipat amb un processador d'efectes per a veu, que permet introduir reverberacions, ecos, chorus i altres filigranes a la veu, per tal d'aconseguir el so de veu desitjada en la gravació.

I no hi pot faltar també un reproductor de CD, un de DVD, i platina de casset, per acabar de completar l'equipament d'aquest control, que resulta bàsic per a preparar una correcta programació.

L'estudi 2 és el locutori corresponent al control 2. També està encarat de cara al control, i també està il·luminat amb llum natural i ventilació, amb una finestra al carrer.

És un estudi notablement més petit que l'estudi 1, però permet que 4 o 5 persones puguin gravar un programa, exactament de la mateixa forma que ho farien des de l'estudi 1. Qualsevol entrevista, magazine, informatiu o altres, pot ser gravat amb total garantia de qualitat.

Des del control i estudi 2, es pot veure la sala d'actes que hi ha a la segona planta del casal d'entitats. Només cal obrir la paret mòbil corredissa que separa la sala d'actes dels estudis de l'emissora. Això permet poder realitzar una conferència, un debat, una taula rodona, un petit concert, una presentació d'un llibre... en aquesta sala d'actes, i a la vegada, pot ser emés l'acte en directe per a Ràdio Montblanc.

 

La sala de redacció:
Un espai necessari per a la preparació dels programes.

Imatge de la sala de redacció

Entre els controls 1 i 2, hi ha una àmplia sala única que els separa. Aquesta és la sala de redacció. Des d'aquesta sala es pot accedir fàcilment i ràpidament a totes les sales dels estudis.

Té llum natural amb dues finestres que donen al carrer, i disposa d'una gran taula que permet que els col·laboradors del programa puguin redactar guions, noticies, seccions, i preparar reunions de continguts de programa.

Hi han instal·lats 2 ordinadors PC equipats amb programes de tractament de text, i una impressora.

La discoteca, el despatx de direcció i el taller:

Aquests 3 espais estan en una estança separada dels estudis. A la discoteca s'hi emmagatzemen els discos de vinil, CD's, cassets i cintes de vídeo que són la base musical per a tots els programes. Des d'un dels ordinadors de redacció, es pot buscar qualsevol cançó, en una base de dades informàtiques que permet localitzar ràpidament un tema.

El despatx de direcció és petitet. S'emmagatzema aquí tota la documentació legal i financera de l'emissora. Aquí és on es fan les reunions de junta, on es prenen les decisions més importants.

El taller permet guardar tot tipus d'equip en procés de reparació. Es on es guarden les eines i on es fan petites reparacions de manteniment tècnic de la casa.

El despatx de publicitat i producció:

Al costat de la redacció, hi ha una petita sala que dona a l'exterior gràcies a una finestra, amb un despatxet equipat amb una pissarra i amb les 2 línies de telèfon de Ràdio Montblanc. Aquesta sala és la que es fa servir per a fer qualsevol trucada, i fer les gestions per coordinar l'àrea de publicitat i els programes. (trucar a un client, coordinar la gravació de cunyes, lligar una entrevista per a un programa, etc...).