Actualitat
RSS
Dijous, 24 Maig 2012
Posa cara a l'exclusió de la Comarca
Es realitza la primera sessió de treball del Consell del Plis del Consell Comarcal.(C)
Fotografia de la notícia
Amplia foto

L’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va convocar el passat dimarts 8 de maig la primera trobada del Consell del PLIS, format per representants d’alguns serveis, associacions, organitzacions i entitats que desenvolupen accions a favor de la inclusió social, segons els àmbits d’estudi de la diagnosi.

Aquesta primera sessió responia, d’una banda, a determinar quines són aquelles dades que han de constar a la diagnosi i, per altra, a detectar quins són els principals col·lectius de la comarca vulnerables de patir exclusió social des de l’àmbit laboral, econòmic, residencial, formatiu, relacional, sanitari, comunitari i espaial.

Si voleu ajudar-nos a “posar cara a l’exclusió de la comarca” podeu fer-nos arribar, per escrit o per fotografia, els tipus de persones o col·lectius que, per la vostra experiència diària veieu que es troben en situació d’exclusió o en poden ser vulnerables.

A la pàgina web dels serveis del Consell Comarcal www.serviconca.org, dins del servei de Benestar Social, a l’apartat de documentació del PLIS, trobareu un arxiu amb el llistat d’àmbits, espais i factors de l’exclusió social que us poden ajudar a “posar cara a l’exclusió de la comarca”. Tanmateix, us informem que sempre us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra oficina, ubicada al Consell Comarcal o bé per correu electrònic a plis@concadebarbera.cat.

Ràdio Montblanc no es fa responsable d'aquesta informació que ha extret de la font indicada a sota.

Redactor: Serviconca