CCCB

El Consell Comarcal compleix amb el 60% dels objectius fixats pel 2014

Dels 89 objectius marcat s'han aconseguit assolir 53

El Ple del Consell Comarcal va estudiar ahir l’informe de gestió de la corporació corresponent a l’any 2014. L’any 2014 les àrees del Consell Comarcal tenien fixats un total de 89 objectius operatius. D’aquests, al final de l’any se n’havien assolit totalment un total de 53 (un 59,5%), se n’havien assolit parcialment 29 (32,6%) i no s’havien assolit 7 objectius (7,9%). Entre les dades més destacades de l’any passat destacarque el Centre Comarcal de Tractament de Residus va gestionar més de 10 milions de kilos de residus municipals, un 0,7% més que l’any 2013.

D’aquesta quantitat, un 49% provenia de la recollida selectiva. Per altra part, a les set deixalleries municipals de la Conca es van recollir, també selectivament, altres 2.100 tones de residus. Destacar també que el Consell Comarcal gestiona, en aquest àmbit, les cinc depuradores d’aigua existents actualment a la Conca de Barberà.
En el camp del transport públic, el Consell Comarcal impulsa un servei de transport regular de viatgers per carretera als municipis més petits de la Conca.

L’any passat aquest servei comptava amb 9 línies de transport que comunicaven 18 pobles de la comarca amb els municipis més grans. Aquestes línies van transportar més de 2.700 usuaris, un 10% més que l’any anterior. Aquest servei té un gran impacte social ja que molts dels seus usuaris són persones d’edat avançada i que no poden desplaçar-se amb altres mitjans.

Suport tècnic municipal
Pel que fa al suport tècnic als ajuntaments, el Consell Comarcal va dur a terme l’any passat més de 4.000 actuacions de suport als ajuntaments en matèria d’assistència urbanística i els tècnics del Consell en aquesta matèria van dedicar més de 3.200 hores a fer permanències als municipis. Els ajuntaments van rebre també suport tècnic molt important en altres àrees com la turística, juvenil, informàtica o de gestió de la documentació municipal. A una altra escala, el Consell Comarcal va facilitar que 18 persones amb plans d’ocupació treballessin durant el 2014 per als ajuntaments de la comarca en tasques de manteniment, jardineria, entre d’altres.

En l’àmbit ciutadà, en aquest moment tenen molta importància dos serveis: l’atenció a la gent amb problemes socioeconòmics i la dinamització de l’economia comarcal. En la primera d’aquestes matèries, els serveis socials del Consell Comarcal van atendre més de 1.700 persones i es van dedicar més de 15.000 hores a l’atenció domiciliària de persones amb problemes socioeconòmics. També es van lliurar ajuts econòmics per import de més de 220.000 € per assistir a menjadors escolars, compra de llibres escolars, assistència a les llars d’infants, etc. i es van cedir 69 cops els aparells del Banc d’Ajuts Tècnics (llits articulats, cadires de rodes, etc.). També es van concedir 115 ajuts per a depeses de lloguer d’habitatges.

Per contribuir a dinamitzar l’economia comarcal el Consell va finalitzar l’any passat les obres del nou Viver de productes agroalimentaris que es posarà en marxa aquestes properes setmanes. També va deixar en la recta final el viver de cavistes de Montblanc que es preveu finalitzar i posar en marxa aquest any 2015. Aquestes actuacions se centralitzen a partir de l’Organisme Autònom de Desenvolupament, un ens autònom del Consell Comarcal que permet implicar i coordinar l’actuació del Consell amb els ajuntaments i altres agents econòmics de la comarca.

Aquest ens va gestionar la concessió d’ajuts a empreses de la comarca per un import superior als 600.000 € i va contribuir directament, entre moltes d’altres, a la creació i con­so­li­da­ció de prop de 30 llocs de treball. L’any 2014 es va posar en marxa a nivell de tot l’Estat el programa Garantia Juvenil. A la nostra comarca es va donar suport a la inscripció de més de 50 joves en aquest programa que afavoreix la recerca de feina o la formació dels joves.

El turisme és un dels aspectes claus per a la dinamització econòmica de la comarca. L’any 2014 l’Oficina Comarcal de Turisme del Monestir de Poblet va rebre 53.000 usuaris, un 12% més que l’any anterior i el nombre de consultes a la pàgina web de La Ruta del Cister va ser superior a les 60.000, un 17% més també que l’any 2013.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp