Consell Comarcal de la Conca

El Consell Comarcal promou el reciclatge d’olis vegetals i càpsules de cafè

L'objectiu és millorar la recollida d'aquests residus

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha començat la instal·lació de nou contenidors per la recollida d’li vegetal i càpsules de cafè.

La instal·lació d’aquests nous contenidors té l’objectiu de millorar i facilitar a la ciutadania el correcte reciclatge d’aquest residu, tan comú a les nostres llars.

El nou sistema de recollida és tan senzill com posar l’oli vegetal usat en ampolles de plàstic tancades i dipositar-les als contenidors específics. Un cop el contenidor estigui ple, una empresa externa en farà la gestió i el posterior aprofitament. Entenem per oli vegetal, tots aquells olis de fregir de la cuina i de les llaunes o dels pots de conserves, sense restes sòlides.

Cal destacar que l’oli vegetal és un residu contaminant que es produeix a totes les cuines de les nostres llars i, si es recull portant-lo al gestor adequat, passa a ser un residu aprofitable, del qual es pot produir biodièsel, productes de cosmètica i productes d’alimentació animal. Si no es recicla i s’aboca a la pica o al vàter, esdevé una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals. Un litre d’oli pot contaminar fins a mil litres d’aigua.

A dins del contenidor, és important no dipositar-hi olis de motor i olis de cuina barrejats amb altres producte.

Al llarg d’aquest mes d’octubre, també s’habilitaran punts de recollida de càpsules de cafè per tal de donar una millor gestió a aquest tipus de residu a les deixalleries municipals de la comarca, així com a la deixalleria mòbil.

Fins ara, les càpsules anaven a la fracció resta i no es podien reciclar. Per això, s’ha considerat necessari donar un millor tractament a aquesta deixalla tant comuna als domicilis facilitant a tota la ciutadania la seva recollida.

Es posaran dos tipus de contenidors, un per les càpsules d’alumini (per cafeteres Nespresso) i un altre per les càpsules fetes de plàstic (per cafeteres Dolce Gusto), per poder recollir totes les marques. D’aquesta manera, l’empresa Nestlé, amb la qual s’ha signat el conveni, s’encarregarà de la seva recollida. Posteriorment, les càpsules es traslladaran a una planta de tractament en la qual se separarà el cafè de la càpsula perquè els materials puguin ser reutilitzats.

Els veïns i les veïnes de tota la comarca podran dipositar les càpsules separant les que són d’alumini de les que són de plàstic, a qualsevol deixalleria comarcal i també a la deixalleria mòbil, que va itinerant per tots els pobles de la Conca de Barberà (es pot consultar per municipis a través de l’Ebando).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp