Ràdio Montblanc

El Consell de la Conca elabora una guia de llenguatge inclusiu i no sexista

Va dirigit al personal de l'admistració local de la Conca i té com a objectiu millorar les comunicacions amb textos no discriminatoris

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha editat una guia de llenguatge inclusiu i no sexista amb eines per desenvolupar comunicacions no discriminatòries.

El manual, que va destinat al personal de l’administració del Consell Comarcal de la Conca i dels Ajuntaments de la Conca, inclou exemples i propostes de text no sexistes. Proposta fòrmules per a formularis, cartes, comunicació interna i comunicació oral, tot plegat amb un llenguatge inclusiu.

S’ha elaborat en format virtual i també s’ha editat una estoreta per a l’ordinador amb una guia ràpida, que inclou a més un codi QR per poder accedir a la guia completa. En aquesta estoreta hi ha diversos exemples de text inclusiu que són d’ús comú a l’administració local i que pot ser d’utilitat per als treballadors i treballadores en moments de dubte.

El document, que vol ser més pràctic i visual que altres guis similars i que posa exemples quotidians i propers a la comarca, integra una sèrie de recomanacions per a l’ús del llenguatge no sexista, com per exemple, les que tenen relació amb textos tancats, documents oberts, comunicacions elect`ronques internes, comunicació oral, comunicació visual i comunicació digital, acompanyant les explicacions d’exemples per tal de minimitzar les males pràctiques, sobretot, entre el personal que més està de cara el públic.

Entre les recomanacions, es proposa evitar termes genèrics i l’ús de la forma masculina o femenina si la persona a qui s’adreça un document no manifesta la seva identitat de gènere o és una persona d’identitat no binària de manera que, en comptes de dir alcalde o alcaldessa, es podria utilitzar l’alcaldia; utilitzar expressions despersonalitzades i evitar el masculí genèric: en comptes de dir els/les membres del sindicat, es podria expressar parlant de la representació sindical. Pel que fa a la comunicació visual, es proposa evitar la figura de l’home blanc heterosexual com a model univeral representatiu de la societat i apostar per una representació de la diversitat de manera transversal.

S’ha presentat just aquest dilluns 21 de juny quan es commemora el Dia Internacional per l’educació i llenguatge no sexista.

La publicacio de la guia anirà acompanyada d’una formació específica per al treballadors i treballadores del Consell i dels Ajuntaments de la Conca. Seran, de fet, els mateixos treballadors i treballadores que després revisaran que tots aquells documents de relació amb la ciutadania tinguin perspectiva de gènere i un llenguatge inclusiu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp