Ràdio Montblanc

El Consell de la Conca es reparteix el cartipàs i crea quatre noves àrees

S'estrena la conselleria d'agricultura, infraestructures i comunicacions, economia sostenible i paisatge

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va celebrar, aquest dijous al vespre, el segon ple de la legislatura, que va servir per donar a conèixer el nou cartipàs i la composició de la Junta de Govern i les diverses comissions.

La presidència l’ocuparà Josep Pijoan (FIC) durant un any i mig. Francesc Benet (ERC), serà el vicepresident primer i Marc Vinya (CiU), el vicepresident segon. Benet rellevarà a Pijoan i aquest passarà a ser el vicepresident primer.

La Junta de Govern estarà formada per tres consellers d’ERC (Francesc Benet, Enric París i Ramon Mullerat), dos de la FIC (Josep Pijoan i Magí Trullols) i dos de CiU (Marc Vinya i Joan Güell). La gerència no canviarà i seguirà liderada per Ramon Palou.

Les tres grans àrees del Consell Comarcal i la corresponent comissió informativa estaran presidides per tres dels partits amb representació a l’ens comarcal. Així doncs, la comissió de Desenvolupament Econòmic i Territori estarà presidida per Ramon Mullerat (ERC), la de comissió d’Assistència Municipal estarà presidida per Josep Amill (CiU), la comissió d’Assistència al Ciutadà estarà presidida per Magí Trullols (FIC) i la comissió especial de comptes, hisenda i règim intern estarà presidida per Josep Maria Anglès (FIC). Cada comissió comptarà amb dos consellers de cada partit, excepte del PSC perquè només té un representant a l’ens comarcal.

Una de les novetats d’aquesta legislatura són les quatre noves conselleries que s’han creat: infraestructures i telecomunicacions, economia sostenible, paisatge i agricultura. A més, dues conselleries existents separen les competències: la d’habitatge i consum i la de mobilitat i assistència tècnica.

Dels 19 consellers comarcals, nou s’estrenen al càrrec. La distribució de les conselleries del Consell Comarcal de la Conca de Barberà queda de la següent manera:

Agricultura: Josep M. Anglès (FIC)
Assistència Tècnica: Joan Amigó (CiU)
Benestar Social: Magí Trullols (FIC)
Consum: Anton Mateu (PSC)
Cultura: Enric Capdevila (CiU)
Economia Sostenible: Marc Roca (ERC)
Ensenyament: Isabel Sales (ERC)
Habitatge: Magí Trullols (FIC)
Hisenda i Ràgim Intern: Josep M. Anglès (FIC)
Infraestructures i Telecomunicacions: Marc Rovira (CiU)
Joventut: Josep M. Anglès (FIC)
Medi Ambient: Josep Amill (CiU)
Mobilitat: Sílvia Pomés (CiU)
Paisatge: Josep M. Vidal (ERC)
Promoció Econòmica: Francesc Benet (ERC)
Turisme: Jordi Miró (ERC)

Els Plens del Consell Comarcal se celebraran el darrer dilluns de cada mes i les Juntes de Govern, el segon dilluns de cada mes. El president, que tindrà una dedicació de mitja jornada, cobrarà 22.368 euros bruts a l’any. Les indemnitzacions per assistència al Ple i al Consell d’Alcaldes seran de 125 euros. L’assistència a la Junta de Govern s’indemnitzarà amb 100 euros i a les comissions, amb 30 euros. Per representació als altres òrgans col·legiats es percebran 60 euros. El topall màxim a cobrar per assistència a comissions és de 1.300 euros a l’any.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp