Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

El Museu Comarcal diposita documentació a l’Arxiu Comarcal de la Conca

La documentació dipositada correspon al fons fotogràfic i als llibres que es trobaven en un estat més delicat

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha ingressat, aquest mes de febrer, un lot de documentació provinent del Museu Comarcal de la Conca de Barberà (MCCB). El dipòsit l’ha efectuat Joan Pau Jàvega, director del museu, en nom de l’Associació del Museu Arxiu després que la Junta de l’Associació aprovés l’esmentat dipòsit. La documentació formarà part de la Col·lecció Museu-Arxiu, que disposa de documentació textual i fotogràfica molt interessant, de procedències diverses, relacionada amb la comarca.

Aquest ingrés és una molt petita part de la documentació del MCCB, ja que el centre custodia aproximadament uns 90 m lineals de documentació sobre la qual, a la llarga, hi ha la intenció d’ingressar-la a l’Arxiu Comarcal, d’acord amb el nou pla estratègic del Museu.
L’objectiu d’aquest dipòsit de la documentació a l’Arxiu Comarcal és el de vetllar per la correcta conservació i difusió de la mateixa i, per tant, que el museu es pugui dedicar íntegrament a les seves peces. Tot i així, no es preveuen increments en un curt període, i no perquè no hi hagi la necessitat ni la intenció de formalitzar-los per part d’ambdós centres, sinó per la incapacitat de l’Arxiu Comarcal d’incorporar un gran volum de documentació, ja que aquest centre està gairebé al límit de la seva capacitat. De fet, actualment, des de l’Arxiu Comarcal es prioritzen les donacions de particulars, d’associacions i institucions i no les transferències de les administracions públiques, ja que molts ajuntaments tenen una sala destinada a arxiu provisional.

La documentació dipositada correspon al fons fotogràfic i als llibres que es trobaven en un estat més delicat. Cal destacar fotografies de la primera meitat del segle XX de la Conca de Barberà i de localitats pròximes. També és destacable un llibre manuscrit d’ordinacions de la vila de Montblanc que data de 1356. Tal i com explica Josep M. Porta i Balanyà, director de l’Arxiu, “és un llibre molt valuós, que es troba en molt mal estat i s’haurà de valorar prioritzar la seva restauració” i alhora celebra que des del Museu es vetlli per la conservació del patrimoni documental local i comarcal i es valori la tasca que l’Arxiu Comarcal fa per aconseguir-ho.

Al llarg d’aquest 2017, des de l’Arxiu Comarcal es procedirà, en primer lloc, a la neteja i desinsectació d’aquesta documentació, ja que molts dels documents en suport paper estan afectats per fongs i humitats. Un cop aturades les plagues, es procedirà a la classificació i posterior catalogació de dita documentació.

Ambdós directors, subratllen la necessitat dels dos centres d’ampliar les seves instal·lacions. Tant el Museu com l’Arxiu estan pràcticament al 100% de les seves capacitats. I per tant, tal i com afirma el director del Museu, “l’ampliació de l’Arxiu Comarcal és la solució del Museu”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp