Diputació de Tarragona

El nord de la Conca tindrà una bassa d’aigua pels incendis forestals

Es construirà a Santa Coloma amb una ajuda de 23.000 euros de la Diputació de Tarragona

Santa Coloma tindrà una nova bassa d’aigua que podran utilitzar els cossos d’extinció d’incendis. Es construirà gràcies a la Diputació de Tarragona, que ha arribat a un acord amb l’Ajuntament per destinar-hi 23.000 euros.

La bassa estarà ubicada a la pedania d’Aguiló i, com d’altres punts d’aigua de Catalunya, esdevé prioritari per la seva situació estratègica en el territori, en base a criteris de cobertura i de risc associat. Forma part de la llista de deu basses integrants de la xarxa bàsica de les comarques de Tarragona que s’han considerat d’interès prioritari quan a inversió, atenent la relació facilitada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat.

La infraestructura es construirà amb formigó. El volum mínim o capacitat del punt d’aigua serà 200 metres cúbics, si bé l’Ajuntament pot decidir millorar el projecte en la licitació de les obres, amb la construcció d’una bassa de més capacitat. El projecte haurà d’assegurar l’adequat ompliment de l’aigua de la bassa, amb les canonades corresponents procedents de la xarxa d’aigua municipal. I també un punt de càrrega per als mitjans terrestres, amb la instal·lació d’un hidrant normalitzat a suficient distància de la bassa. Així mateix, s’inclourà una rampa inclinada dins la bassa, per a sortida d’animals, i una tanca perimetral.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp