Ràdio Montblanc

El ple rebutja les al·legacions de CDC i aprova finalment les ordenances fiscals pel 2017

Les noves taxes i preus públics entraran en vigor el proper 1 de gener

El ple de l’Ajuntament de Montblanc d’aquest dimecres 30 de novembre va aprovar, de manera definitiva, la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2017. Ahir l’equip de govern va desestimar les al·legacions presentades pel grup de Convergència.

Així, les ordenances es van aprovar amb els vuit vots a favor de l’equip de govern, tres vots en contra de la FIC i CDC i l’abstenció de la CUP. La regidora d’hisenda, Sílvia Lafebre, va assegurar que s’havien desestimat les al·legacions “per qüestions tècniques”, i va destacar que “de cara a l’any vinent en podem parlar amb més temps i amb més calma”. Així, de les cinc al·legacions presentades no se’n va aprovar cap.

El regidor de CDC, Marc Vinya, va assegurar durant la seva intervenció que “l’informe que han fet la interventora i el secretari és molt correcte, però repeteix sovint l’expressió de criteris d’oportunitat política que, traduït, és voluntat política, ganes de fer les coses”. Vinya va assegurar que “agafem el compromís de continuar treballant en aquest sentit i mirarem de presentar les nostres propostes amb més temps”.

Al seu torn, l’alcalde, Josep Andreu, va assegurar que “la presentació d’al·legacions és lícita, però no té gaire sentit quan hi ha una majoria absoluta a l’equip de govern”.

La regidora de la CUP, Laura Aluja, va argumentar l’abstenció del seu grup assegurant que “hi ha algunes al·legacions en les que podem estar d’acord”. El regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, va destacar que “ja vam votar en contra l’altra vegada, no estem d’acord que es pugui l’IBI i l’IAE”.

Les ordenances fiscals que es deroguen són els impostos sobre béns immobles, més conegut com a IBI; el de vehicles de tracció mecànica; el d’activitats econòmiques, conegut com a IAE; el de construccions, instal·lacions i obres; i el d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com les contribucions especials.

El ple també va aprovar per 8 vots a favor de l’equip de govern d’Agrupament Catalanista de Montblanc, 2 en contra de CDC i 3 abstencions de la CUP i la FIC una autorització a Aigües de Montblanc per a la concertació d’una operació de crèdit per a finançar la construcció d’un magatzem per a l’empresa municipal.

L’operació, d’un import total de 140.000 euros, es concerta amb Caixa de Guissona en la modalitat de préstec a llarg termini, amb una durada de deu anys més un de carència, i un tipus d’interès fixe del 2,65%.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp