Cimalsa

L’Ajuntament aprova el projecte d’urbanització del polígon logístic de Montblanc

La primera fase té una superfície de 43,5 hectàrees i un pressupost de 9,5 milions d'euros

La junta de govern de l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte constructiu d’urbanització del polígon logístic de Montblanc, inclòs als plans parcials 23 i 24 del municipi. El projecte ha estat presentat per CIMALSA i redactat per l’Enginyeria SBS Simón i Blanco. Ara s’està a l’espera de rebre els informes de diversos organismes, com carreteres, Adif i Renfe, per tal d’aprovar el projecte de manera definitiva.

Aquest projecte correspon a la primera fase d’urbanització del projecte, que té una superfície de 43,5 hectàrees i una inversió de 9,5 milions d’euros. Inclou els accessos i totes les escomeses de serveis, així com la definició de la vialitat, xarxes interiors de serveis i escomeses a les diferents parcel·les.

Les obres a projectar són l’accés des de la rotonda d’intersecció entre la N-240 i la C-14 mitjançant la construcció d’una via col·lectora d’accés al sector, un nou pas inferior sota la N-240, una nova estructura sobre la via del ferrocarril i un nou ramal d’incorporació a la rotonda per la sortida en direcció Tarragona, així com una modificació del ramal d’incorporació en sentit Lleida. L’obra també preveu tots els serveis necessaris per al futur polígon logístic d’aigua, electricitat i gas, entre d’altres.

Respecte a la disposició interna del centre logístic, tota l’ordenació s’estructura a partir d’un vial principal que segueix en paral·lel al traçat de la línia d’alta velocitat. Entre aquest vial principal i la línia de l’AVE es genera una franja longitudinal destinada a la protecció de sistemes i serveis tècnics d’infraestructures. Els vials secundaris es tracen ortogonalment i es connecten amb el carrer principal mitjançant rotondes per a facilitar els girs a l’esquerra. Interiorment, s’uneixen a un vial longitudinal tancant anells que donen servei a les diferents parcel·les projectades. La proposta contempla un accés al sector, des de la rotonda existent d’enllaç entre la N-240 i la C-14, mitjançant una via col·lectora i una intersecció en forma T.

Es preveu donar continuïtat a la xarxa de camins existents, que es veuran afectats per la nova ordenació. S’utilitzarà la franja de protecció de l’AVE per a restituir el traçat i connectar-los amb els passos existents. Igualment, es preveu incorporar un carril bici que, en paral·lel al vial principal, recorre longitudinalment l’àmbit i es connecta amb camins públics exteriors. Al marge de la reserva d’aparcament en línia dels vials interiors, es disposa d’una plataforma d’aparcament públic prop de l’accés principal al sector.

L’element diferenciador d’aquest centre intermodal és la reserva d’espais per a la futura terminal ferroviària, que es proposa situar a la banda sud, i que ha de permetre l’intercanvi de mercaderies procedents del tren i les naus logístiques que s’implantin. Sobre aquesta plataforma es vincula la superfície d’equipament públic que estableix el pla parcial. La proposta també integra aquells elements significatius i preexistències a conservar, com restes arqueològiques i elements naturals característics, a la vegada que es dóna continuïtat a la xarxa de camins fora de l’àmbit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp