Ajuntament de Montblanc

Acaben les obres del carrer General Castellví de Montblanc

Els treballs han tingut un cost de 205.000 euros

Les obres d’urbanització i de dotació de serveis al carrer General Castellví de Montblanc, en el tram comprès entre l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat i el carrer Palau Dulcet, ja han acabat.

Els treballs que s’hi han realitzat són l’enderroc i formació de l’esplanada del nou carrer; la pavimentació de la calçada i de les voreres del carrer; la construcció de les tanques i portes per a separar vialitat i parcel·les; millora i manteniment de les xarxes de clavegueram i de distribució d’aigua: la preinstal·lació de telefonia; i la instal·lació elèctrica en baixa tensió, de l’enllumenat públic, de gas i per a telecomunicacions.

Aquesta inversió té per objectiu millorar la mobilitat de la zona sud-oest de Montblanc, que permetrà ordenar la propietat i completar la trama urbana, i també habilitar l’accés al col·legi Mare de Déu de la Serra, ja que es tracta d’un dels principals punts d’afluència de trànsit rodat de grans dimensions degut als autobusos escolars.

Les obres, que han tingut un pressupost de 205.643,48 euros, han anat a càrrec de l’empresa asfàltica Tecnofirmes.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp