Ràdio Montblanc

Aprovat el projecte per enderrocar Cal Baldrich al Pont Vell de Montblanc

El pressupost del projecte és de 41.000 euros

La junta de govern de l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte d’enderroc de Cal Baldrich, una actuació que s’inclou en els treballs d’urbanització que es realitzen a l’entorn del Pont Vell. La casa i els terrenys es van adquirir ara fa uns mesos i aquest és un pas definitiu per alliberar tot l’espai.

L’actuació comporta l’enderroc d’aquest edifici de quatre plantes, que ha tingut diverses activitats al llarg dels anys. Ha sigut un magatzem, un habitatge i també un taller de cotxes. La superfície està dividida en 824 metres quadrats de magatzem i 25 metres quadrats d’aparcament a la planta baixa, 169 metres quadrats d’habitatge i 438 metres quadrats de magatzem a la primera planta, i 29 metres quadrats d’aparcament a la segona planta. L’estructura de l’edifici és a base de murs de càrrega i forjats de revoltons ceràmics, i una part de la coberta té bigues d’acer amb planxes de fibrociment ondul.

Abans que comenci l’enderroc, s’anul·laran les escomeses de les instal·lacions, s’apuntalaran les zones en mal estat, es col·locaran bastides i lones perimetrals, així com ‘tolvas’ i sistemes d’evacuació d’escombraries, i es retiraran plaques de fibrociment ondul de la coberta. El pressupost de l’esmentat projecte, redactat per l’arquitecte municipal, és de 41.140 euros.

El passat mes de febrer l’Ajuntament va adquirir els terrenys i l’edifici de Cal Baldrich, així com els terrenys on se situa l’antiga bòbila. En aquest darrer espai ja fa mesos que s’hi treballa. Tot l’espai s’ha alliberat i condicionat per poder-los convertir en una zona enjardinada per als ciutadans. L’antiga fàbrica es vol convertir en un equipament cultural. Ara el següent pas serà enderrocar Cal Baldrich, per acabar d’alliberar una zona que fins ara tapava la imatge del Pont Vell.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp