Ràdio Montblanc

El Consell Comarcal de la Conca aprova un pressupost de 7,3 milions d’euros pel 2017

Les inversions més destacades serviran per l'ampliació de Concactiva i del Viver de Celleristes

El Ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat aquest passat dilluns el pressupost del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a l’any 2017 que puja a un total de 7’3 milions d’euros. D’aquests, 6,5 milions corresponen al Consell Comarcal i la resta a l’Organisme Autònom de Desenvolupament. Aquest imports representen un increment d’un 1,6% respecte al pressupost de l’any anterior.

La major part dels ingressos corrents del Consell provenen de la Generalitat. Per a l’any 2017, s’ha pressupostat un total de 3.509.400 €, import que representa un 55,53% del total d’ingressos ordinaris. L’aportació prevista per part dels ajuntaments de la comarca per a la prestació de serveis mancomunats ascendeix a 1.904.400 €, la qual cosa representa un 30,14% del ingressos corrents.

La Diputació de Tarragona mitjançant el conveni marc de col·laboració i coordinació interadministrativa, amb la finalitat d’afavorir la prestació de les competències municipals i altres subvencions de promoció turística, realitza una aportació de 378.300 € que representa un 5,99% del ingressos ordinaris. La resta d’ingressos corrents representa el 8,34% i provenen de preus públics i d’altres administracions.

Pel que fa al pressupost de despeses, un 17% es dedica a despeses de gestió i la resta, un 83%, a la realització d’actuacions i prestació de serveis. Si analitzem exclusivament la despesa en serveis i actuacions, l’àmbit més important és el de Medi Ambient, amb un 42,8% del pressupost, seguit per l’àmbit de promoció econòmica, amb un 15%. Destaca també la despesa en Ensenyament, que suposa el 14,5% i en Benestar Social del 13,4%.

Passant al detall de les actuacions, l’any 2017 les inversions més importants que es portaran a terme seran l’ampliació de Concactiva i del Viver de Celleristes de Barberà de Conca, la millora de les depuradores i del Centre Comarcal de Tractament de Residus així com l’impuls a la millora de les telecomunicacions de la comarca amb el desplegament d’una xarxa Gigabit Wireless a la comarca i la concreció de l’abastament d’aigua als municipis de la zona nord de la Conca a partir del canal Segarra-Garrigues.

El Consell Comarcal continuarà mantenint com a línia prioritària de les seves actuacions l’assistència als ajuntaments en àmbits tan diversos com l’urbanisme, suport informàtic, arxiu administratiu, o benestar social, ensenyament i joventut entre d’altres.

Del Pla d’actuació per al 2017 destaca també que l’Àrea de Medi Ambient encetarà l’any vinent tot un conjunt d’actuacions per augmentar la recollida selectiva a la comarca amb la fita posada en superar el 50% d’escombraries de la comarca recollides de forma selectiva.

També es continuarà impulsant la formació ocupacional i la inserció laboral a través de l’Organisme Autònom de Desenvolupament Econòmic amb seu a Concactiva amb especial incidència envers els joves, les dones i els col·lectius en risc d’exclusió social.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp