Consell Comarcal de la Conca de Barberà

El Consell de la Conca aprova un pressupost de més de 7 milions d’euros

L'àrea de Medi Ambient continua sent la que s'emporta bona part dels recursos

El pressupost del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per l’any 2016 és de 7 milions d’euros, un 1,1% més que l’exercici anterior. Així ho va aprovar el ple de l’ens comarcal aquest passat dilluns. D’aquest import, 6.250.000 € corresponen al Consell Comarcal i la resta a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. Conjuntament amb el pressupost es van aprovar els objectius estratègics del Consell Comarcal per a aquest mandat.

Pel que fa als ingressos, la part més important (52%) prové de la Generalitat. Els ajuntaments de la comarca aporten el 31% dels ingressos, mentre que la Diputació de Tarragona aporta un 6% i la resta són ingressos per cobrament de preus públics i altres conceptes.

A la banda de les despeses, l’Àrea amb més recursos econòmics és la de Medi Ambient, amb gairebé un 37% dels recursos del Consell, seguida per les de Promoció econòmica (12%) i la de Benestar Social (12%). Les despeses estructurals (personal de serveis generals, proveïment d’electricitat i altres, vehicles, assegurances…) representa el 16% del pressupost de despeses del Consell.

El pressupost del 2016 també inclou un increment del a l’àrea de prestació de serveis a persones o col·lectiu desfavorits. Concretament, augmenta un 5% en els ajuts socials i a la dependència, amb una partida de 75.000 euros; un 25% als de teleassistència a la gent gran amb 8.400 euros i un 3% els menjadors escolars, amb un pressupost de 175.000 euros.

Noves inversions
La preocupació per la falta de cobertura a molts municipis de la comarca també es veu reflectit al pressupost, ja que disposa d’una partida econòmica de 10.000 euros que es complementarà amb aportacions municipals per millorar aquesta problemàtica a la comarca, també pel que fa referència a Internet i la recepció de la TDT.

Per l’any 2016, en matèria d’inversions, es preveu destinar-hi específicament un total de 235.000 euros. Destacar les millores que es portaran a terme en els equips del Centre Comarcal de Tractament de Residus per un valor de gairebé 60.000 €. També es preveu ampliar els serveis de les deixalleries de la comarca i s’hi destinaran 47.000 €. També es portaran a terme inversions turístiques de millora de la senyalització per import de 15.000 €. I, per últim, entre d’altres, també es preveu l’arranjament de camins, al que s’hi destinaran altres 80.000 €.

Amb el pressupost per a l’any 2016 es van aprovar també els objectius estratègics del mandat. Es tracta de 19 punts que tindran la consideració de prioritaris durant l’actual mandat. Entre aquests, destaca el de continuar potenciant l’assistència tècnica als ajuntaments de la comarca en múltiples àmbits: urbanístic, social, informàtic, arxivístic, juvenil, turístic i mediambiental.

També s’han marcat com a estratègiques les actuacions d’impuls de les noves tecnologies i de donar cobertura en telecomunicacions a tots els municipis de la comarca, per petits que siguin.

Destacar, per últim, que també tindran la consideració de prioritaris els programes relacionats amb l’ocupació, l’emprenedoria, la formació ocupacional i el suport al teixit empresarial de la comarca, amb especial incidència en la promoció dels vivers i els plans d’ocupació.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp