Ràdio Montblanc

Es liquida el pressupost municipal del 2017 amb un superàvit de 408.000 euros

El període mig de pagament a proveïdors és de 27 dies

El ple de l’Ajuntament d’aquest dimecres, 19 de setembre, va donar compte de la liquidació del pressupost del 2017, que es tanca amb un superàvit de 408.863 euros.

Així, es va presentar al ple l’informe de la interventora municipal. Els números reflexen que l’any 2017 es va tancar amb un superàvit de 408.863,74 euros, i un romanent de tresoreria de 1.278.061,63 euros. i un deute de 2,5, en percentatge un 30,75% que l’apropa a la voluntat expressada per l’alcalde d’arribar a finals del 2020 al deute zero. Precisament, la contenció del deute va ser un dels punts valorats positivament per l’oposició, que van valorar de forma positiva la feina de l’equip de govern en aquest sentit.

La interventora municipal també va presentar l’informe del període mig de pagament a proveïdors durant el segon trimestre d’aquest any. L’esmentat període mig de pagament a proveïdors és de 27 dies.

També es va presentar un informe amb les línies bàsiques del pressupost de l’any 2019, per complir amb el requeriment del govern central. Les línies fonamentals contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, l’equilibri pressupostari, l’anivellament pressupostari i l’objectiu del deute. També es té en compte la liquidació de l’any 2018 i passius contingents que poden afectar l’estabilitat pressupostària i a la tresoreria de l’ajuntament.

D’altra banda, el plenari municipal va aprovar per 7 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT) una modificació del pressupost d’aquest any. L’esmentada modificació, d’una quantitat de 107.156,12 euros, no afecta el pressupost perquè una transferència de diners entre partides. La partida que rep la quantitat més important de diners és la destinada a la reparació, conservació i manteniment d’edificis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp