Finalitzen els treballs d’encofrat al túnel del Coll de Lilla

Les obres avancen segons el calendari previst i es preveu l’obertura al trànsit de vehicles el 30 de juliol del 2023

Aquesta setmana finalitzen els treballs d’encofrat als dos túnels de l’A27. Aquesta infraestructura, de 1870 metres de llargada i que permet connectar Valls i Montblanc evitant el pas del Coll de Lilla, ha estat reforçada sobretot a la zona que afecta al terme municipal de Montblanc, on s’hi van localitzar les argiles expansives. En concret, s’ha dut a terme un reforç gràcies a la construcció d’una anella circular que reforça el subsòl -amb una estructura de 50 centímetres de gruix feta amb formigó- i el sostre del túnel amb una peça de formigó d’1,5 metres de gruix a més d’una estructura interna de corrugat i farcit de ferralla.

Una vegada finalitzats els treballs d’encofrat es preveu que no es registri cap nova inconveniència geològica en la materialització d’aquesta infraestructura. És per això que s’estima que la posada en funcionament de l’A27 en el seu tram entre Montblanc i Valls sigui el 30 de juliol del 2023.

Josep Andreu és l’alcalde de Montblanc

Pont al camí de Can Magre

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, mostrava la seva satisfacció per l’evolució en la materialització d’aquesta infraestructura i destacava que “la construcció del pont al camí de Can Magre està acordada i inclosa en el modificat del projecte, en tramitació administrativa”.

Encofrat túnels A27
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook