Instal·len a Montblanc una unitat mòbil per controlar la qualitat de l’aire

La unitat mòbil és del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat

Montblanc compta, des d’aquesta setmana, amb una unitat mòbil per controlar la qualitat de l’aire. L’objectiu és fer una vigilància de la contaminació atmosfèrica que permetrà fer una avaluació de la qualitat de l’aire del municipi.

Ha estat una acció coordinada perl Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca i l’Ajuntament de Montblanc. Aquestes unitats mòbils formen part de les eines de control atmosfèric que es realitza des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En els municipis catalans on hi ha una major incidència de contaminació per concentració d’indústries i fonts d’emissions es disposa d’unitats de mesura fixes. Pel que fa a les zones menys industrialitzades, aquestes unitats mòbils permeten conèixer la qualitat de l’aire de manera directa en zones que no disposen de vigilància de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica).

Aquesta campanya servirà per elaborar estudis d’avaluació de l’impacte de determinades emissions atmosfèriques així com quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinats, també en casos de situacions accidentals que es puguin donar, ja que aquestes campanyes tenen una duració aproximada d’entre un i dos mesos. L’estació pren mesures de les condicions meteorològiques i dels principals contaminants atmosfèrics, com el diòxid de sofre, l’ozó o els metalls pesants.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook