ACCB

Ja es pot consultar a Internet l’arxiu fotogràfic del montblanquí Anton Moix

L'Arxiu Comarcal de la Conca ha digitalizat les fotografies, que mostren el Montblanc dels anys 30 als 70

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha penjat a Internet una bona part de les imatges del fons fotogràfic del montblanquí Anton Moix. Concretament, les fotografies visibles al portal Arxius en Línia són les relatives als 1.594 negatius sobre suport placa de vidre, digitalitzats, positivats i descrits a l’arxiu de la Conca.

El productor del fons, el montblanquí Anton Moix Pallisó (1925-1981), era cabaler d’una família pagesa i seguint la tradició familiar, es dedicava al conreu de la vinya. Tot i la seva feina, de ben jove se li va despertar la curiositat pel nou art que havia arribat a la vila, la fotografia, que esdevingué la seva gran afició.

El fons conté més de 3.000 negatius sobre suport vidre i plàstic i en termes generals, retrata la vida quotidiana montblanquina i mostra l’evolució de la vila entre els anys 30 i 70.

Amb motiu de les Festes de la Serra de l’any 2006, els nebots d’Anton Moix, els seus hereus, van donar el fons a l’Ajuntament de Montblanc per tal de dipositar-lo a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà a fi i efecte de garantir la seva conservació i divulgació. Al mateix any, es va fer un primer tractament arxivístic dels negatius fotogràfics centrat en la neteja i emmagatzemat dels negatius en les unitats d’instal·lació adients per la seva correcta preservació.

L’any 2014, amb els mitjans tècnics i el personal de l’arxiu es va procedir a la digitalització i positivat de la totalitat de les plaques de vidre. El 2015, després d’una tasca d’identificació de les persones, llocs i dates, amb l’ajuda dels montblanquins Josep Gomis Martí, Rosa Mari Pallisé Clofent, i Josep M. Roselló Fabregat, es va procedir a la descripció de les fitxes de cada imatge a nivell d’unitat documental simple.

Posteriorment, al llarg del primer semestre de 2016, gràcies a una subvenció per a digitalització de la Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una empresa externa va procedir a la digitalització i positivat de la resta de negatius sobre suport de plàstic, és a dir, els nitrats i els 35 mm. Actualment, s’està treballant en la catalogació d’aquestes fotografies. La montblanquina Maria Sanahuja està col·laborant estretament amb l’Arxiu Comarcal per tal de dur a terme les descripcions d’aquest material fotogràfic.

Des de l’arxiu es valoren molt positivament aquests dipòsits de documentació. Sovint, els suports fotogràfics antics tenen un estat delicat i del que cal evitar la seva manipulació; com és ara el cas dels nitrats de cel·lulosa, que tenen un suport intrínsecament inestable i del que convé mantenir unes condicions mediambientals molt específiques per tal d’evitar el seu deteriorament.

Per aquest motiu des de l’Arxiu Comarcal de la Conca animen a la ciutadania que tingui material fotogràfic i audiovisual a plantejar-se el seu dipòsit, no només per a la correcta preservació d’aquest, sinó per a fer-lo accessible a la ciutadania i aportar nous materials a la investigació i recerca històrica.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp