CCCB

La Conca augmenta la recollida selectiva durant el 2014

S'arriba gairebé al 50% de residus que es recullen de forma selectiva

La Conca de Barberà ha augmentat el percentatge de recollida selectiva, que s’apropa al 50% durant el 2014. Concretament, s’ha recollit un 49.05%, augmentat respecte als 48,68% de l’any 2013.

Des del Consell Comarcal valoren aquesta dada com a molt positiva ja que significa que pràcticament la meitat dels residus que es generen es recullen de forma selectiva, en origen a les llars de la comarca. Aquesta xifra, a més, fa que la comarca continuï estan un 10% aproximadament per sobre de la mitjana de Catalunya.

Aquest grau de recollida selectiva ha permès al Consell Comarcal que durant tres anys, 2012-2013-2014 no s’hagi realitzat cap increment en els costos de gestió dels residus municipals, és a dir, en la taxa d’escombraries.

De cara al 2015, es planteja un objectiu més ambiciós d’increment de la recollida selectiva. Per assolir-ho volen fomentar una major implicació dels grans productors de la comarca: bars, restaurants, càmpings, allotjaments varis, etc. Aquest sector produeix aproximadament el 40% dels residus municipals, per tant, és un punt fort a treballar.

Aquestes són les dades que el Consell Comarcal ha presentat davant l’Organisme de gestió i control dels Serveis Mediambientals, resultat de l’informe anual dels residus municipals que recull les dades de recollida de les diferents fraccions de residus: rebuig, matèria orgànica, paper i cartró, envasos plàstic i vidre, pel que fa a la recollida en contenidors, i la resta de residus que es recullen a les deixalleries comarcals.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp