La Conca de Barberà, la comarca que millor recicla del Camp de Tarragona

Barberà de la Conca, Santa Coloma i Vilaverd, els municipis que millor reciclen a Tarragona

La Conca de Barberà és la comarca que millor recicla del Camp de Tarragona. És una de les dades destacades del balanç de gestió dels residus municipals a la vegueria de Tarragona que s’ha presentat aquest dimarts a Tarragona.

L’informe destaca que del total dels residus municipals generats, l’any passat se’n van recollir selectivament el 42,4%. (L’any 2021 l’índex havia estat un 42,01%). Es van recollir selectivament 126.795 tones, l’equilavent a 237 quilograms de residus per habitant i any. La recollida va superar el nivell del 2021 amb un increment del 4,0%, o 4.903 tones en valor absolut. Així i tot, la tendència és d’estabilització a tots els efectes.

Actualment, doncs, no s’arriba als valors necessaris per assolir els objectius de reciclatge material establerts ni a la Directiva Marc de Residus de la UE (per al 2020, 50%, i 55% l’any 2025) ni al Programa de gestió de residus de Catalunya.

En els resultats per comarques, s’observa que només 2 de les 5 comarques de la vegueria superen la mitjana de percentatge de recollida selectiva de Catalunya (45,33%): la Conca de Barberà (77,24%) i el Priorat (58,92%). L’existència de sistemes eficients en aquests territoris influeix decisivament en els resultats, com ho fa també en municipis d’altres comarques amb sistemes eficients en marxa.

Per sota del Priorat, se situen l’Alt Camp (43,58%), el Baix Camp (43,30%) i el Tarragonès (39,01%). Un augment de la recollida selectiva al Tarragonès (població: 263.428 habitants) i en menor mesura de l’Alt Camp (197.525 habitants), faria incrementar la recollida selectiva del conjunt de la vegueria.

Per al director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, “els sistemes actuals de recollida ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar a sistemes eficients de recollida selectivaaquesta serà una de les grans apostes de la nova llei catalana de residus que s’està ultimant”. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta implantat.

Segons les dades estadístiques de l’any 2022, gairebé el 60% dels municipis que van fer recollida porta a porta a Catalunya van superar el 70% de recollida selectiva bruta i més del 90% van superar el 50%.

Com passa a les altres demarcacions, els municipis amb les dades més elevades recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients de recollida.

Els 5 municipis que més residus van recollir selectivament són: Barberà de la Conca, 84,23%; Masó, a l’Alt Camp, 83,48%; Santa Coloma de Queralt, 82,21%; Botarell, al Baix Camp, 81,83%; i Vilaverd, 80,37%.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook