CCCB

La Conca recicla més de la meitat dels residus que genera

Supera la mitjana catalana en recollida selectiva amb el 50,77%

La Conca de Barberà continua registrant bones xifres de reciclatge, superant la mitjana catalana. De fet, la comarca se situa com una de les que més recicla de tot Catalunya, i aquest model eficient de reciclatge s’ha aconseguit gràcies a la implicació de la ciutadania.

Les dades d’aquest segon trimestre de 2016 confirmen que la Conca de Barberà ha augmentat progressivament el percentatge de recuperació de residus generats i separats selectivament aconseguint un 50,77%, una dada molt positiva. La comarca genera un 2,57% més de residus per habitant, i els que genera, es separa més selectivament, aconseguint així un percentatge més alt que la resta de Catalunya.

Durant aquest segon trimestre de 2016 s’han recollit 2.646,8 tones de residus municipals a la Conca de Barberà procedents de la recollida selectiva de residus municipals, de les quals 615,5 tones de residus són procedents de deixalleries comarcals i serveis mòbils.

Si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps de l’any 2015, s’observa un increment de les deixalleries en un 11,13% i un augment molt important del cartró comercial del 42,77 %, una tendència que per primera vegada es trenca, ja que els últims 5 anys en molts municipis de la comarca, degut a la reducció del consum en els comerços de la comarca, aquesta tipologia de residus s’havia reduït molt.

Amb les dades obtingudes durant aquest període del 2016, s’observa una tendència positiva de la població a recollir selectivament les seves escombraries i la qual s’ha consolidat, ja que de tots els residus que es generen se’n recuperen més de la meitat selectivament , ja que la comarca ha assolut un 50,77 % de recuperació de residus, i la causa és que els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.

Aquesta feina conjunta dels 22 municipis de la comarca, representa una tasca molt important de reciclatge, que té com a finalitat preservar el medi ambient i la sostenibilitat de la comarca, i fomentar la reducció i separació de residus.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp