Fundació Martí l’Humà

La Fundació Martí l’Humà dóna a l’Arxiu de la Conca una butlla papal del segle XIV

Es tracta d'un document de gran valor històric

La Fundació Martí l’Humà de Montblanc ha fet una donació d’una butlla papal del segle XIV a l’Arxiu Comarcal de la Conca. Es tracta d’un document que data de l’any 1319. El pergamí es remet al capítol de Tortosa i a la causa d’apel·lació referent a l’abadessa i al convent del Monestir de la Serra de Montblanc i al rector de la parròquia de la vila, sobre si les ofrenes que rebia el convent corresponien al monestir o al rector.

El document té diverses curiositats, com ara que s’hi cita el bisbat de Tortosa i no el de Tarragona, o que es parla de rector i no de plebà, que és com a Montblanc s’ha anomenat, des l’època medieval, al mossèn del municipi. La butlla papal és un document segellat que tracta assumptes polítics o religiosos i que porta el segell del Papa.

Què és una Butlla?
Una butlla és un document segellat sobre assumptes polítics o religiosos. Si està autenticada amb el segell papal, rep el nom de butlla papal o butlla pontifícia. És una comunicació més formal que l’encíclica, però igual que aquesta es coneix pel nom de les primeres paraules llatines que conté. Adopta la forma textual d’una carta apostòlica dirigida al conjunt dels fidels.

El director del Museu Arxiu de la Conca de Barberà, Josep Mª Porta Balanyà, destacava la importància històrica del document ja que pot permetre obrir noves línies d’investigació sobre Montblanc i la Conca de Barberà. També es va mostrar molt agraït pel gest d’aquesta donació. Tot i que ara faltarà aconseguir pressupost per poder procedir a la restauració del pergamí.

Balanyà també va destacar algunes curiositats que es deprenen del document com, per exemple, que qui intercedeix és l’arquebisbat de Tortosa i no el de Tarragona. I també, que s’anomena rector i no plebà a l’autoritat eclesiàstica del moment de Montblanc.

La Fundació Martí l’Humà promou la cultura i la ciència a la Conca de Barberà i dóna suport a les iniciatives que treballen en aquest sentit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp