Ràdio Montblanc

La Generalitat atorga de manera definitiva la llicència de ràdio FM a Montblanc

Les inspeccions es van dur a terme a finals de l'any passat

La Generalitat de Catalunya ha atorgat la concessió definitiva de la llicència de ràdio FM a l’Ajuntament de Montblanc. L’acord de Govern d’aquest dimarts ha resolt aquestes concessions, que fins ara restaven en situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores esmentades s’adiuen als respectius projectes aprovats al seu dia, a les especificacions tècniques d’aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.

Ràdio Montblanc ja tenia el seu projecte aprovat des de la inauguració dels nous estudis, però no s’havia fet la inspecció corresponent per comprovar-ho. Es tracta d’un tràmit tècnic que encara no s’havia realitzat. A finals de l’any 2017 es van fer aquestes inspeccions a les instal·lacions de l’emissora, que van superar correctament. D’aquesta manera, l’emissora té ara la llicència definitiva per poder utilitzar l’espai radioelèctric.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp