Ràdio Montblanc

La recollida selectiva a la Conca de Barberà va en augment

Les proves pilots dels contenidors tancats amb targetes i el sistema Porta a Porta donen molt bons resultats

En les dades que es presenten en l’informe trimestral de producció de residus municipals de la Conca de Barberà del primer trimestre de 2019, es pot observar que durant aquest període hi ha hagut un canvi important de les fraccions de recollida. El percentatge de recollida selectiva a la comarca es situa al 50,67%.

Les deixalleries han tingut una disminució del 23,78%, el qual ve donat principalment per la restricció de les entrades de runa a les instal·lacions i l’aplicació del nou reglament de gestió de deixalleries.

El total de residus recollits aquest trimestre de 2019, son un total de 2.324 tones. Si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps durant l’any 2018, veurem que s’ha reduït la generació total de residus en un 7,84%, una dada important ja que el quilogram per habitant es situa a 1,28 kgr/hab/dia, 11 punts per sota de l’any passat.

Amb les dades obtingudes durant el primer trimestre de l’any 2019, s’observa que les proves pilots aplicades com els contenidors tancats amb targetes i el sistema Porta a Porta, funcionen.

La tendència de la població a recollir selectivament les seves escombraries, va en augment gràcies a aquests nous sistemes, cosa que ja ja s’havia consolidat durant aquests últims anys, disminuint així els residus que van a parar a l’abocador, ja que es recullen separadament en aquests contenidors de recollida selectiva.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp