Cedida

La Ruta del Cister commemorarà els seus 25 anys en un acte a Poblet

Es farà el proper 12 de desembre i reunirà representants dels tres consells comarcals implicats

La Ruta del Cister compleix aquest any el seu 25è aniversari. Es va crear el mes de maig de 1989, dos mesos després de la constitució dels Consells Comarcals. Per celebrar la commemoració i per donar el tret de sortida a les diferents activitats que es faran al llarg del 2015, el 12 de desembre es farà al Monestir de Santa Maria de Poblet un acte central amb els representants dels tres Consells Comarcals que gestionen la marca turística, entitats i organisme públics i privats del territori, a més de totes les persones que s’han vinculat amb el projecte durant aquests 25 anys. A més, presidiran l’acte autoritats representants del Departament de Cultura, i del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci coincideix amb la publicació de l’adaptació del logotip actual de la marca. Aquest logotip incorpora ara el text de 25 anys i se li ha afegit un detall d’un capitell de Monestir.

25 anys, l’anàlisi

Per conèixer els antecedents de la creació de La Ruta del Cister cal situar-se vint i cinc anys enrere, exactament al mes de maig de 1989. Feia dos mesos que s’havien constituït els Consells Comarcals i un grup de persones de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell es van reunir amb l’objectiu principal de definir una estratègia per aconseguir incorporar el turisme a l’activitat econòmica del seu territori. Estudiant la manera com crear un producte turístic potent van veure un enllaç comú entre les tres comarques: cada una d’elles tenia dins el seu patrimoni cultural i artístic un monestir cistercenc (Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges). I així va ser com al setembre de l’any 1989 es va crear La Ruta del Cister.

Un cop configurada la marca turística calia estructurar una oferta integral que sintonitzés amb les expectatives del visitant potencial. Calia ordenar les infraestructures, els recursos, els atractius i els serveis en funció de la demanda i incorporar-los a una marca que oferís una imatge atractiva i de qualitat; que permetés la identificació de l’oferta en els diferents mercats on es volia comercialitzar, i que generés les interaccions necessàries perquè el turista optés per visitar aquesta destinació i no una altra. Aquest ha estat el repte de La Ruta del Cister des de la seva creació com a marca i destinació. Un repte que s’ha afrontat amb il·lusió tot i els moments de dificultats financeres o estructurals, i que s’ha vist traduït en la consolidació d’aquesta marca turística.

Tot i que el seu nom es basa en els tres monestirs, que conformen un important patrimoni artístic i cultural de cada una d’aquestes comarques, des de la seva creació s’ha pogut explicar que La Ruta del Cister no consisteix únicament en una línia que uneix tres punts en el mapa, sinó que incorpora tots aquells recursos turístics i culturals que es poden trobar en el conjunt dels seixanta cinc municipis que la integren. Així doncs, més enllà dels monestirs, esdevé una proposta de descobriment d’un territori que té unes activitats econòmiques que hi estan estretament vinculades, uns espais naturals singulars, un patrimoni monumental extraordinari, unes festes, tradicions i artesania pròpies i uns productes turístics, culturals, gastronòmics artesanals o agraris que són fruit tant de la història, com del paisatge, com de la forma de ser dels habitants de les tres comarques. La Ruta ha estat l’element conceptual unificador d’aquest conjunt d’activitats i atractius en aquest territori, per altra banda divers i de distintes àrees administratives. D’aquest manera, La Ruta del Cister s’ha convertit en un element cabdal del desenvolupament d’aquest territori en tant que recull tots els efectes beneficiosos del desenvolupament turístic: potencia l’activitat econòmica, posa en valor els recursos patrimonials i diferencia aquest territori d’altres canalitzant l’atractiu dels recursos a través d’una proposta diferent i distintiva.

La Ruta del Cister, molt a prop; La Ruta del Cister més enllà dels monestirs; Fes la teva Ruta del Cister… han estat alguns dels eslògans que han representat la marca al llarg dels anys.

Des dels Consells Comarcals de les tres comarques, amb el suport de la Generalitat de Catalunya així com de les Diputacions de Lleida i Tarragona, s’han fet moltes actuacions en benefici de l’activitat turística del territori. Després de l’establiment d’aquesta marca, s’han desenvolupat un conjunt de serveis i activitats turístiques que han tingut i segueixen tenint un fort impacte al conjunt de les tres comarques. Aquest impacte no ha estat únicament turístic sinó que ha afectat al conjunt del territori. Així doncs això demostra que més enllà dels monestirs La Ruta representa un descobriment d’un territori, uns espais singulars, un patrimoni monumental extraordinari, i uns productes turístics, culturals, gastronòmics i artesanals que són fruit tant de la història, com del paisatge, com de la forma de ser dels habitants de les tres comarques.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp