Ajuntament de Montblanc

L’Ajuntament posa fil a l’agulla a l’urbanització del carrer General Castellví

L'empresa Tecnofirmes serà l'encarregada de dur a terme les obres

L’empresa asfàltica Tecnofirmes s’encarregarà de realitzar les obres d’urbanització i de dotació de serveis del carrer General Castellví, en el tram comprès entre l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat i el carrer Palau Dulcet. El pressupost total dels treballs és de 205.643,48 euros.

Les obres que s’hi faran són l’enderroc i formació de l’esplanada del nou carrer; la pavimentació de la calçada i de les voreres del carrer; la construcció de les tanques i portes per separar vialitat i parcel·les; millora i manteniment de les xarxes de clavegueram i de distribució d’aigua; la preinstal·lació de telefonia; i la instal·lació elèctrica en baixa tensió, de l’enllumenat públic, de gas i per a telecomunicacions.

La inversió prevista té per a objectiu millorar la mobilitat de la zona sud-oest de Montblanc, que permetrà ordenar la propietat i completar la trama urbana, i també habilitar l’accés al col·legi Mare de Déu de la Serra, ja que es tracta d’un dels principals punts d’afluència de trànsit rodat de gran dimensions degut als autobusos escolars.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp