Les deixalleries de la Conca de Barberà reben més de 30.000 usuaris al 2022

Durant el 2022 es van gestionar 3.000 tones

L’any 2022 es tanca a la Conca amb bones xifres a les deixalleries municipals, concretament a les de Montblanc, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Vimbodí i Poblet, Sarral, Barberà de la Conca, Vilaverd i la deixalleria mòbil, totes gestionades per l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Durant el 2022 s’han gestionat unes 3.000 tones, un 5,2% menys de residus que l’any anterior, en les instal·lacions els quals han estat classificats i derivats cap al reciclatge o cap a un tractament que en minimitzi l’impacte. Tanmateix, l’ús de les deixalleries s’incrementa aquest any passat amb un total de 30.298 usuaris, 778 usuaris més que l’any 2021.

La deixalleria mòbil, la qual és un petit centre de recuperació de residus que se situa alternativament a cada municipi o pedania de la comarca, es manté amb uns 156 serveis anuals.

Per altra banda, s’han vist incrementats els serveis de voluminosos en 893 serveis i 593 serveis de poda en tota la comarca. En el cas de la fracció vegetal s’estima que pot representar més d’un 5% en pes dels residus municipals.

Nou servei de recollida de roba
Durant aquest 2023, s’implantarà a la Conca de Barberà la recollida de roba tèxtil sota demanda. El consum de productes tèxtils a Catalunya s’estima en 25 Kg/hab/any, i dins del conjunt de fraccions no ordinàries, el tèxtil té un pes important de més del 4%. En tot Catalunya, no es recull selectivament el 89% del tèxtil generat que majoritàriament es troba dins de fracció resta o com a impropis dins d’altres fraccions selectives.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook