Ajuntament de Montblanc

Les sol·licituds de tavernes medievals es podran demanar fins el 18 de març

Les autoritzacions s'atorgaran a les associacions i entitats del municipi i als professionals del sector de la vila

El pròxim divendres 18 de març finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a la instal·lació de tavernes durant la propera edició de la Setmana Medieval de Montblanc, que tindrà lloc del 22 d’abril a l’1 de maig. Aquest any les autoritzacions s’atorgaran a les associacions i entitats culturals i esportives del municipi i als professionals del sector de la restauració que tinguin el seu àmbit d’actuació a Montblanc. Per tant, les entitats han d’estar inscrites al registre d’entitats del consistori, i els restauradors han de tenir la corresponent llicència d’activitat.

No podran concórrer a la pertinent autorització els restauradors i associacions i entitats que no compleixin amb les condicions i pagaments establerts en anteriors edicions de la festa medieval. Les autoritzacions seran, com a màxim, una per a sol·licitant i per a un sol emplaçament, i no s’atorgaran més autoritzacions que els llocs i emplaçaments existents. En tot cas, per motius de programació o de necessitat de la festa, es podrien modificar alguns emplaçaments o es fixaria un emplaçament alternatiu.

Les entitats i restauradors que obtinguin l’autorització hauran de designar un interlocutor amb l’Ajuntament de Montblanc per si existís alguna incidència amb l’autorització atorgada, hauran de comunicar als responsables de la festa les dates de muntatge i desmuntatge de la taverna i coordinar-se pel tema de les activitats, i retiraran els elements que hagin col·locat una vegada acabi la festa, deixant lliure l’espai ocupat. Els autoritzats que no tributen de forma anual per ocupació de via pública amb taules i cadires hauran d’ingressar a l’Ajuntament de Montblanc 10,82 euros per metre quadrat d’ocupació de la via pública durant la Setmana Medieval.

Les sol·licituds s’han de presentar fins el dia 18 de març, a les 2 del migdia, al registre de l’Ajuntament de Montblanc, i la documentació es presentarà en dos sobres: un, amb la documentació general del sol·licitant, i l’altre, amb la documentació tècnica de la sol·licitud d’ocupació. A més, s’haurà d’acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i s’autoliquidarà a la tresoreria del consistori la taxa que resulti de l’ocupació.

Per a més informació i descarregar el formulari de sol·licitud per a instal·lar una taverna medieval podeu adreçar-vos al següent enllaç: www.seu.cat/montblanc/perfilcontractant.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp