Montblanc aprova el Pla Local d’habitatge 2023-2028

El document posa sobre el paper les necessitats de Montblanc en matèria d'habitatge

Montblanc ja té un Pla Local d’Habitatge per marcar les polítiques en aquesta matèria del 2023 al 2028.

El document, elaborat des del projecte Treball als Barris amb l’empresa Ceres, posa sobre el paper les mancances i necessitats i també les fortaleses de Montblanc en matèria d’habitatge.

Fa especial incidència en el parc d’habitatges buits que hi ha actualment, sobretot al centre històric, on gairebé la meitat de les cases estan desocupades. El document posa sobre la taula diverses accions en matèria de rehabilitació i mediació perquè aquests habitatges tancats es puguin vendre o llogar.

El document he elaborat, a través d’un anàlisi DAFO, les febleses, fortaleses, oportunitats i amenaces. Entre les fortaleses, destaca que Montblanc és un municipi amb poder d’atracció de nous habitants i que el centre històric, malgrat presentar cases buides, té un bon estat de conservació. I les febleses posen de manifest la poca oferta de lloguer d’habitatge i les dificultat per ampliar-la així com l’elevat preu dels terrenys existents.

Coia Poblet, de l’empresa Ceres

L’Ajunament de Montblanc té ara sobre la taula dos projectes per millorar l’oferta d’habitatge. D’una banda, la creació d’una trentena de pisos de lloguer a la zona esportiva de Montblanc. Aquí, el promotor seria l’Ajuntament i la primera planta es destinaria a Aprodisca per fer-hi un centre residencial. D’altra banda, l’Ajuntament preveu la construcció d’un nou barri.

En aquest sentit, l’Ajuntament confia que Bon Preu, que s’instal·larà properament a la vila, actui com a promotor. Aquest nou barri podria acollir fins a 500 pisos de construcció sostenible, i molts d’ells es destinarien a treballadors de la cadena de supermercats. L’objectiu és que siguin de llouger, per sota dels 500 euros, i que hi participin diversos

També hi ha el projecte de la batedora, on es preveu la construcció de cases. En aquest sentit, però, l’alcalde assegura que si no es troba un promotor que vulgui urbanitzar els terrenys, difícilment els propietaris en voldran assumir el cost.

Josep Andreu, alcalde de Montblanc

El pla local marca cinc eixos d’actuació per promoure la creació de nou habitatge, millorar el ja existent, garantir el dret a l’habitatge digne, promoure un creixement sostenible i potenciar els serveis municipals.

El pla es va aprovar aquest dimecres, per unanimitat, al ple de l’Ajuntament.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook