RM

Montblanc aprova la primera modifició de pressupost d’aquesta legislatura

Es va aprovar amb l'abstenció de CiU i el vot en contra de la CUP i la FIC

El ple de l’Ajuntament de Montblanc va aprovar, aquest dimecres, la primera modificació de pressupost d’aquesta legislatura. Es va aprovar per vuit vots a favor de l’equip de govern, dues abstencions de CiU i els vots en contra de la CUP i la FIC.

La modificació de pressupost respon al canvi en les retribucions dels regidors i càrrecs de confiança del consistori, a més d’altres actuacions, com l’excavació arqueològica que es vol fer a Santa Maria per trobar la portada de l’antiga església romànica. Aquesta actuació es vol tirar endavant gràcies a la subvenció que ha arribat de la Generalitat. El pressupost total és de 50.000 euros, pagat a parts iguals per l’Ajuntament i la Generalitat.

Des de la FIC, Toni Gutiérrez va considerar que això no era necessari, mentre que la CUP va criticar la pujada a l’alça de la partida de retribucions. Des de CiU, Cesc Viñas va destacar que s’abstenien tot i que hi ha projectes que estan bé com la il·luminació de les torres de la muralla, però creuen que no està bé la pujada de la partida de personal.

L’alcalde, Josep Andreu, assegura que “sempre que arribi una subvenció al 50% d’una altra administració, jo l’agafaré”, referent a les excavacions a Santa Maria i al Santuari de la Serra.

Modificacions del pla general
Al plenari també es van aprovar diverses modificació d’articles del Pla General de Montblanc. El primer article, que va ser aprovat per unanimitat, va ser el número 75, que es va modificar per tal d’incloure l’ús de residència col·lectiva, principalment per als habitatges que són propietat d’Aprodisca.

Els següents articles modificats, aprovats per 10 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc i Convergència i Unió) i 3 abstencions (FIC i CUP), van ser els números 117 i 118, per tal que s’admeti ús de turisme rural en sòl forestal i en sòl de protecció natural i paisatgística. Aquestes modificacions es produeixen per la necessitat d’obertura d’establiments de turisme rural. Des de la CUP i la FIC, es va argumentar l’abstenció perquè asseguren que no havien tingut temps d’estudiar amb deteniment les modificacions que s’aprovaven.

Un altre article modificat per unanimitat és el 78.4, que afecta la subzona de Ciutat Jardí de la pedania de Prenafeta. Finalment, es va aprovar per unanimitat suprimir la Unitat d’Actuació CH-3, que afecta l’àmbit del Palau Alenyà. En un principi, es preveia el desenvolupament de la Unitat d’Actuació CH-3 amb l’objectiu de requalificar l’entorn del Palau Alenyà per a crear una plaça pública.

El Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric (PERICH) creava una nova ordenació d’habitatges que generaven una façana nova a la plaça. Amb el pas del temps, no s’ha desenvolupat la unitat d’actuació i hi ha hagut una degradació dels habitatges existents, per la qual cosa fa necessària la supressió d’aquesta unitat d’actuació, tot mantenint l’estructura actual de la pro pietat i deixant el sostre que inicialment preveia la unitat en les edificacions existents.

Posada al dia de l’inventari municipal
El passat dimecres 29 de juliol el Ple de l’Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la rectificació de l’inventari municipal per tal d’inscriure-hi la séquia de Vinyols, tant l’actual tram A com el B.

El motiu d’aquesta actuació és que l’Ajuntament de Montblanc ha adquirit els terrenys pels quals passa la séquia per usucapió, és a dir, el consistori montblanquí ha esdevingut titular dels mateixos pel decurs del temps, per simple ocupació i utilització, després que s’hagi complert el temps de prescripció, que és de 20 anys.

Cal recordar que l’Ajuntament de Montblanc tenia ocupats els esmentats terrenys des de l’any 1960, quan va construir a la parcel·la propietat del consistori un dipòsit d’aigua potable per abastir la població amb aigue del barranc de la Vall. Per tal de conduir l’aigua, es va instal·lar una canonada de fibrociment de 150 mm des de l’estret de la Vall fins el dipòsit per l’interior de la sèquia de Vinyols.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp