Josep Ardila

Montblanc aprova un pressupost de 8 milions d’euros pel 2016

Destaca la inversió de 30.000 euros per millorar Sant Francesc, les obres als carrers Senan i General Prim i els 159.000 euros per les Festes de la Serra

L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat un pressupost de 8 milions 678 mil euros per l’any 2016. Els comptes municipals van rebre els vuit vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra dels dos regidors de la CUP i del regidor de la FIC i l’abstenció de CDC.

El pressupost del 2016 manté unes característiques semblants al del 2015, i és que la llei d’estabilitat pressupostària del govern espanyol no permet fer grans inversions ni tampoc augmentar el sostre de deute del consistori, que ara a Montblanc és de poc més de 3 milions d’euros. De fet, durant el 2016 es preveu poder amortitzar 636.000 euros. Al capítol d’ingressos, els comptes preveuen 200.000 que s’han de cobrar del litigi que el consistori té amb l’empresa Saint-Gobain.

El comptes del consistori recullen diverses inversions pel 2016, entre les que destaquen una partida de 30.000 euros per millorar la teulada de l’antiga església de Sant Francesc, i 30.000 més per la construcció del portal de Sant Francesc. Els comptes també preveuen la inversió a Lilla de 130.000 euros per les obres dels carrers de la pedania, dels quals 60,000 provenen de la Generalitat, 8.000 del consistori i 62.000 de contribucions especials.

També destaca la inversió de 100.000 euros que el consistori montblanquí farà al carrer Senan i de 40.000 pel carrer General Prim. També s’ha creat una partida per les Festes de la Serra de l’any vinent de 159.000 euros i 20.000 euros per les obres de millora del Santuari de la Serra, a més de 20.000 euros més per la creació de la Cucafera.

El pressupost també inclou els 400.000 euros atorgats per la Generalitat per la construcció de la nova Oficina de Turisme i 55.000 euros de fons propis per millorar els nínxols del cementiri municipal. Amb el pressupost de l’empresa d’aigües, els comptes del consistori montblanquí arriben als 10.177.022 euros.

Des de l’oposició, el regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, va tornar a criticar que l’Ajuntament no baixi l’BI. «Fa dos mesos vam votar en contra de la minsa baixada de l’IBI, ara tenim marge per recuperar i baixa la pressió fiscal», explica. Gutiérrez també va demanar que «la partida de 166.000 euros d’inversió en carrers es mantingui i es destini a això, tot i que ens quedem justos en aquest aspecte». El regidor de la FIC també va preguntar sobre la futura construcció de la piscina coberta i va criticar la compra d’immobles de la muralla per part del consistori. Va concloure dient que «li faig una proposta que se que no escoltarà, però li demano que baixi l’IBI els propers anys i llavors tindrà el meu vot favorable».

Des de CiU, Cesc Viñas va destacar que «en el capítol d’inversions, agraïm que s’inverteixi en l’avinguda General Prim que nosaltres vam demanar al plenari i també al carrer Senan, tot i que potser són menors del que es necessitaria». Viñas també va assegurar que «amb 30.000 euros no es podrà solucionar el problema estructural que pateix Sant Francesc» i va qualificar de «raonable» l’endeutament que ara mateix té l’Ajuntament de Montblanc. També va qualificar d’optimista la hipòtesi d’inversió que es preveu del litigi de la vidriera, «tot i que esperem que arribi i puguem disposar d’aquests fons».

La regidora Laura Aluja, des de la CUP, va argumentar el seu vot en contra assegurant que «és un pressupost elaborat per l’equip de govern i reflecteixen les seves polítiques». Aluja destacava que «hem d’entendre els pressupost com una eina de participació ciutadana i estaria molt bé poder sotmetre un tant per cent del pressupost a decisió dels ciutadans». La cap de l’oposició també es va mostrar crítica amb la «baixa despesa social del pressupost» i va criticar les inversions al Santuari de la Serra i la dedicada a la Festes de la Serra, assegurant que «la despesa de 159.000 euros no es prioritària, potser amb 70.000 euros n’hi hauria prou». Aluja també va demanar una capítol d’inversions dedicat exclusivament a les pedanies i la millora dels salaris dels treballadors de l’Ajuntament.

L’alcalde, Josep Andreu, va defensar la compra d’immobles de la muralla per «continuar millorant el municipi». També va defensar les inversions als carrers Senan i General Prim, i va recordar que «després de 40 anys, nosaltres hem fet aquest any el carrer General Castellví, i ara intentarem fer dos carrers també històrics», i va recordar que «al carrer General Prim hi ha un defecte de forma de quan es va aprovar l’urbanització sense voreres ni clavegueram, i no ho vam fer nosaltres».

Andreu també va destacar que «des de l’any 1987 que no s’ha fet cap actuació a l’església de Sant Francesc, mai des de llavors s’ha destinat cap inversió des del consistori», i va assegurar que «per la capacitat de Montblanc, la despesa social està transferida al Consell Comarcal, ja ens agradaria poder-hi destinar més recursos».

L’alcalde també va defensar els comptes de les Festes de la Serra, assegurant que «ens comprometem a no gastar més del que està previst, i són molt austers si es comprar amb altres festes», i va afegir que «jo en aquest ajuntament he vist pressupostos de les festes de 800.000 euros».

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp