Aj. Montblanc

Montblanc instal·la cinc senyals de perill de riuades

L'Ajuntament les ha col·locat en diferents punts del camí que transcorre paral·lel al riu Francolí per tal de conscienciar els vianants

L’Ajuntament de Montblanc ha col·locat cinc senyals que alerten de perill de riuades. Concretament, s’han situat a diferents punts del camí que transcorre paral·lel al riu Francolí, com és la zona de la depuradora, al costat de la nau de la brigada municipal o al camí de Rosecs.

L’actuació s’ha realitzat a través de la regidoria de Medi Ambient amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones i evitar que els vianants i els vehicles transitin en dies de forta pluja per aquesta zona del riu Francolí, ja que hi ha la possibilitat que es produeixin riuades.

Les senyals són de model estàndard i han estat col·locades pel servei de manteniment de l’Ajuntament de Montblanc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp