Obres al Pont Vell i entorn

Els propers dies s’iniciaran els treballs per rehabilitar el Pont Vell, i els seus entorns, malmesos a causa dels aiguats d’octubre del 2019.

Amb motiu de les obres, l’aparcament annex a l’Hospital de Santa Magdalena quedarà inhabilitat, per bé que es permetrà la circulació, a peu i vehicle, per la Raval de Santa Anna.

També quedarà restringit per als vianants l’accés pel camí del cementiri i, en determinants moments, pel Pont Vell, per la qual cosa l’accés a l’Escola de Formació d’Adults serà exclusivament per la carretera d’Artesa i es prioritzarà el desplaçament pel Pont Nou.

Igualment, quedaran afectats els camins paral·lels al riu, els quals hi ha previst els treballs amb vehicles pesants.

La durada aproximada de les obres serà de nou mesos, per bé que hi poden haver modificacions en funció de l’evolució d’aquestes. 

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook