Guilem Cos

Un mes després de la riuada, pendents de l’arribada de l’ajudes

Del centenar d'afectats, només vuit poden optar a les ajudes de l'Estat espanyol

Aquest divendres 22 de novembre es compleix un mes dels devastadors aiguats que van afectar la Conca de Barberà.

En un comunicat, l’Ajuntament de Montblanc ha explicat quina és la situació al municipi trenta dies després. “Si els primers dies van ser d’una gran intensitat per tal d’arranjar carrers, netejar baixos d’edificis i negocis, arreglar tanques i els desperfectes més greus, seguidament la major atenció es va anar centrant a les persones afectades”, apunten.

Una de les primers accions de l’Ajuntament va ser obrir una Oficina d’Atenció al Ciutadà “per realitzar els tràmits administratius, així com la concessió d’ajudes tals com fer-se càrrec de la totalitat de les despeses de maquinària que s’ha produït en aquests dies per tal de poder treure els fangs i la brossa de tots els domicilis afectats i l’arranjament de camins. També es subvencionaran els imports de les llicències d’obra i ICIO dels edificis afectats com també l’IBI de l’any 2020”.

Simultàniament els serveis tècnics i administratius han estat fent la valoració dels danys, els quals seran quantiosos. “Pel que fa als particulars hi ha 110 afectacions comunicades a l’Ajuntament, les quals engloba des de baixos d’habitatges inundats, desaparició de masos, cotxes, danys en negocis o bé, hortes malmeses”, asseguren.

Del centenar llarg d’afectats, 24 d’ells són afectacions en domicilis i negocis. D’aquest, tan sols 8 podran tramitar les ajudes que ofereix la subdelegació del Govern espanyol. El comunicat destaca que “cal incidir en les minses ajudes que les diferents administracions ofereixen a particulars, malgrat ser tan quantiosos els danys.

Entre aquestes afectacions es compten, a més dels negocis, les instal·lacions de l’escola d’adults o el col·legi Mare de Déu de la Serra i l’Arxiu comarcal.

Pel que fa a les despeses en zona urbana ascendeixen per sobre dels 4 milions d’euros. Cal tenir present, que la restauració del Pont vell i entorn immediat, supera els 2 milions d’euros i, encara, cal afegir la construcció dels dos ponts que es va endur el riu Francolí, el del Bolovi i del Molí del Pas, el qual, és possible que es transformi en alguna passarel·la peatonal, doncs en 25 anys el riu se l’ha endut en dues ocasions. Els cosos per arreglar aquests dos ponts sobrepassen els 800.000 euros.

La rehabilitació dels tres ponts i el seu entorn és superior als 3 milions i mig d’euros. A banda dels ponts, es comptabilitzen en més de 800.000 euros els costos per neteja, assentament d’espais, retirada de runa i vegetació i habilitació de carrers.

Finalment, també hi ha totes les zones rústiques que encara no estan comptabilitzades, sí que se sap el cost aproximat de les reparacions de séquies, sifons i recluses que sobrepassa els 600.000 euros, al que cal afegir arranjaments de camins, hortes, passarel·les i altres partides particulars.

Així doncs, sense quantificar els danys a particulars el global de les afectacions al terme de Montblanc en zona urbana ascendeixen per sobre dels 4 milions d’euros.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp